Programa

23 de outubro de 2015

8:45 - Inicio da Xornada

9:00 a 9:45 - "Licenzas libres para publicar contidos", impartido por Rafael R. Gaioso. (Obradoiro en paralelo cos de iniciación radiofónica)

9:00 a 11:00 - Obradoiros de iniciación radiofónica, impartidos por Laboratorio de Radio (www.laboratorioderadio.com).

- O encontro co micrófono: a voz (vocalización, respiración, entoación).

- Linguaxe radiofónica: música, efectos, silencio.

11:00 a 11:35 Pausa/Café

11:40 a 14:10 - Continuamos cos obradoiros de iniciación radiofónica, impartidos por Laboratorio de Radio.

- Elaboración dun guión radiofónico.

- Montaxe da cadea de audio. Gravación de contidos.

- Posprodución con Audacity.

Sesión de tarde
17:00 a 18:00 - "Primeiros pasos con Ubuntu Studio e AV Linux", obradoiro de introducción para non estar perdido na seguinte parte de producción musical. Impartido por Jorge Lama.
Recoméndase traer o teu portátil para este obradoiro pero non é imprescindible.

18:00 a 20:00 - "Facendo música con software libre", obradoiro de producción musical impartido por Miguel Ángel Muíños.
Se queres ver de que vai este obradoiro, podes ver un pequeno adianto neste video : https://youtu.be/0C_a4BEy-lo